Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Topbar pictogram
 

Privacybeleid

Deze website wordt geëxploiteerd door Parc Estate Recreatiemakelaars B.V.

Verwerken van gegevens

Indien u gebruik maakt van de website van Parc Estate, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. Parc Estate verwerkt deze gegevens:

– teneinde deze website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van deze website;
– teneinde u nadere informatie aangaande de dienstverlening door Parc Estate toe te kunnen sturen hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening van Parc Estate, al dan niet via deze website, te optimaliseren;
– teneinde u verkoopdocumentatiemateriaal toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail.

Parc Estate verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld. Persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan Parc Estate verstrekt. De procedure om zich van bijvoorbeeld een mailinglist te laten verwijderen of uit te schrijven wordt u in een afzonderlijk bericht of via informatie op de desbetreffende pagina van de website meegedeeld. U kunt hierover ook contact opnemen via ons contactformulier.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

E-mail

Via de website kunnen ook e-mail berichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staat uw e-mail adres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat Parc Estate voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

Verkoopdocumentatie

Hoewel de meeste publicaties in de vorm van downloads worden aangeboden, bestaat ook de mogelijkheid om online of telefonisch verkoopinformatie aan te vragen.

Direct marketing

Behalve voor bijvoorbeeld mailing list, waarvoor u zich kunt opgeven en waarbij u kunt aangeven dat u specifiek marketingmateriaal, andere publicaties en/of informatie van Parc Estate wenst te ontvangen, kan Parc Estate de persoonsgegevens die zij via haar website ontvangt ook ter ondersteuning van haar direct marketing activiteiten aanwenden. Indien u geen prijs stelt op informatie over de (nieuwe) projecten van Parc Estate, die u ongevraagd kan worden toegezonden, kunt u dit bij het opgeven van uw persoonsgegevens of in een reactie op een e-mail, kenbaar maken.

Derden

Uw persoonsgegevens zullen door Parc Estate vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:

– Parc Estate hiertoe wettelijk verplicht is;
– u daar expliciet om vraagt;

  • u daar expliciet toestemming voor verleent;
  • dit nodig is om aan u marketingmateriaal of andere informatie toe te kunnen sturen
  • Het dochter en/of zuster bedrijven zijn die zich ook toeleggen op de verkoop van onroerend goed;

De website van Parc Estate wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden uitgezonderd de dochter en/of zusterbedrijven die zich ook toeleggen op de verkoop van onroerend goed;

Vragen

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Parc Estate via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan info@parcestate.com. Indien u geen marketinginformatie meer van Parc Estate wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld (e-mail) adres.

Wijzigingen

Parc Estate behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid internet te allen tijde te wijzigen of aan te passen.

Aanmelden Plus Deal

Annuleren

Contact opnemen

Annuleren

Aanmelden voor nieuwsbrief

Annuleren

Brochure aanvragen

Annuleren