Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Topbar pictogram

De succesfactoren van een goede verkoop van recreatiewoningen op een recreatiepark

De verklaring van het succes van Gooilanden

In april 2017 is Parc Estate gestart met de verkoop van het project Gooilanden. Er zijn inmiddels bijna 30 recreatiewoningen van de 53 verkocht. Interessant is wat de verklaring voor dit succes is.

Unieke locatie recreatiepark

Ten eerste is de locatie bepalend en dan met name of de locatie uniek is. Te veel recreatieparken liggen in een omgeving waar de buurman bij wijze van spreken ook een recreatiepark kan starten en daar is dus geen sprake van schaarste. In het Gooi is nieuwbouw uniek, is de grond zeer schaars en is er meer vraag dan aanbod.

Goed huurrendement

Ten tweede is het huurrendement van belang. Indien de locatie uniek is, wordt de koopsom van kavel plus woning vaak te hoog om nog een goed huurrendement te halen. Immers een 6 persoonswoning van € 400.000 haalt niet 2 keer zoveel huur op als een 6 persoonswoning van € 200.000. Op Gooilanden heeft men de koopsom relatief laag weten te houden met koopsommen rond de € 200.000. De ontwikkelaar vraagt niet de hoofdprijs voor de kavels en door slimme woningbouw (1 woningplattegrond en 7 geveltypes) ontstaat een betaalbare en zeer luxe recreatiewoning.

Aantrekkelijke huurgarantie recreatiewoning

Project Gooilanden heeft een aantrekkelijke huurgarantie voor de recreatiewoningen. Dutchen geeft een huurgarantie van 6% netto gedurende 10 jaar. De bouw is gestart en park gaat begin 2018 open.

Nieuw: verhuur aan toeristen die de steden Amsterdam en Utrecht willen bezoeken

Verhuurorganisatie Dutchen ziet, evenals Landal GreenParks, veel potentie. De “moderne” toerist uit binnen- en buitenland wil een weekendje Amsterdam en/of Utrecht doen, daar is nu geen aanbod voor. De komst van Gooilanden biedt hiervoor goede mogelijkheden.

Kortom ontwikkelaars

Als er evenwicht is in de locatie, huurrendement en de aantrekkelijkheid van de woning is er vraag en kan Parc Estate veel voor u betekenen.

Vergunningen

Elk bouwplan krijgt te maken met een vergunningentraject. Er wordt gekeken of uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan en daarnaast heeft u te maken met vergunningen die de gemeente moet verlenen, zoals milieuvergunningen. Parc Estate heeft veel ervaring met het vergunningentraject voor recreatief vastgoed. U kunt bij ons terecht voor advies over de mogelijkheden van uw bouwplannen. Daarnaast gaan wij namens u in gesprek met gemeenten, eventuele bezwaarprocedures afhandelen en overleggen met de architect. 

Meer informatie

Sluiten

Exploitatie

Beheer

Een kwalitatief, veilig en waardevast recreatiepark dat professioneel beheerd wordt, ligt beter in de markt en is makkelijker verhuurbaar. Omdat de woningen veelal onder een Vereniging Van Eigenaren vallen, is het opstellen van reglementen met betrekking tot het park en onderhoud een vereiste. Om een park op een hoog niveau te houden betalen de eigenaren hiervoor jaarlijkse parkkosten. 

Juridische structuur

Er zijn verschillende juridische structuren mogelijk om uw belangen als eigenaar te behartigen. Wij zijn op dit gebied altijd up-to-date en adviseren u graag.

Verhuur

Locatie, omvang, doelgroep en sfeer zijn bepalende factoren bij de keuze voor een verhuurder. Er zijn veel organisaties actief in de recreatieve sector, maar welke partij past bij uw project? Een juiste keuze waarborgt de kwaliteit van de gastbeleving en daarmee het rendement van uw bezit. Vraag ons gerust om advies. 

Inrichting

Kies voor het materiaalgebruik, de sfeer en de inrichting die past bij uw doelgroep. Dat draagt bij aan meer verhuur en vaak ook snellere verkoop. Bij de meeste professionele verhuurders is het afnemen van een pakket overigens verplicht.

Meer informatie

Sluiten

Realisatie

Bouw

Geeft de aannemer u de juiste aanneemsom? Heeft de aannemer alle aspecten uit de technische omschrijving meegenomen zodat u niet voor meerwerk komt te staan?

Voordat u een aannemer opdracht geeft om te gaan bouwen, is het belangrijk te weten wát u wilt (en mag) bouwen. Wat is uw doelgroep? Hoe is de marktsituatie? Welke aannemer past het beste bij uw project? Zijn er beperkende factoren waar u rekening mee moet houden? Op al deze punten en meer kunnen wij u begeleiden en adviseren. 

Branding & positionering

Een eigen identiteit maakt een park uniek en onderscheidend van andere parken. Daarnaast speelt ook het bereiken van de juiste doelgroep een rol voor een succesvolle verkoop. Een specifieke doelgroep vraagt om een specifieke branding en positionering. Een stap die nog wel eens wordt overgeslagen, maar het verschil kan maken tussen niet en wel verkopen van de recreatiewoningen. Samen kunnen we een strategie ontwikkelen voor het succesvol in de markt zetten én verkopen van uw project.

Verkoop

Wilt u de grond en/of woningen verkopen? Het netwerk van Parc Estate staat u ter beschikking. Een breed netwerk; van particuliere kopers die willen genieten van een tweede huis, tot grote investeerders. 

Meer informatie

Sluiten

Aanmelden Plus Deal

Annuleren

Contact opnemen

Annuleren

Aanmelden voor nieuwsbrief

Annuleren

Brochure aanvragen

Annuleren