Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Topbar pictogram
< Terug naar aanbod pagina

Docklodges Tjeukemeer

De Bûtertonne 10, Delfstrahuizen

In Zuid Oost Friesland, aan het Tjeukemeer, ligt het project Docklodges. Een kleinschalig park, niet ver van Lemmer, op één van de mooiste plekken aan het Friese water.

Open dag

Er zijn binnenkort geen open dagen.

Bekijk foto's

Ruimte voor jou

Het water is overal om je heen. De ruimte waar geen eind aan komt en het dorp Delfstrahuizen waar je dagelijkse boodschappen kunt doen ligt om de hoek. En waar je ook woont, waar je ook vandaan komt, uit de Randstad of van een andere plek in ons mooie land, hier ben je direct weg, het ultieme vakantiegevoel!

Hier is een plek die is gemaakt om te genieten. Voor doenders en dromers. Om blij te zijn dat je leeft, in je sloep of in je zeilboot op het water, of thuis met een kop thee in je hand en met een uitzicht op een prachtig stuk Friesland.

Twintig stoere lodges die door de houten gevels een natuurlijke uitstraling hebben en prachtig in het landschap opgaan. Met een eigen boot aan de wal vaar je vanaf hier letterlijk alle kanten op.

Stoer van buiten, luxe van binnen

Project Docklodges is gebouwd voor levensgenieters, met respect voor de natuur, maar wel met het comfort van vandaag. Iedere lodge is gasloos en voorzien van een warmtepomp en airco. Antraciete kozijnen en details geven de woning een luxe, moderne uitstraling.

Twee slaapkamers met elke een eigen badkamer maakt de woning luxe en comfortabel. De open keuken bevindt zich in het midden van de lodge. Je hebt direct contact met de living. Het daglicht stroomt naar binnen door de uitnodigende grote schuifpui.

Verhuur en beheer in goede handen

Als eigenaar kun je besluiten om de woning in verhuur te geven. Friese Meren Villa’s verzorgt in opdracht van de verhurende eigenaren de verhuur, marketing en de administratie van Docklodges op professionele en zorgeloze wijze.Verhuur is overigens niet verplicht.

Friese Meren Villa’s is een kleinschalige organisatie met oog voor detail. Het beheer en onderhoud wordt met diverse lokale partijen opgepakt en verzorgt waardoor je ten alle tijden zorgeloos kunt genieten van uw Docklodge direct aan het Tjeukemeer.

Nieuwe ontwikkelingen en exclusief aanbod

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Aanmelden

Veelgestelde vragen

Hoe zit dat met de btw van 21% op de aanschaf van een recreatiewoning?

De aankoop van een nieuwe, nog niet in gebruik genomen, vakantiewoning is in beginsel belast met 21% omzetbelasting. Als de woningeigenaar de vakantiewoning voor minimaal 140 dagen per jaar voor de verhuur beschikbaar stelt, kan de woningeigenaar fiscaal als ondernemer worden aangemerkt. De woningeigenaar kan dan de btw over het aankoopbedrag (gedeeltelijk) terugvorderen. In de fiscale regelgeving is sprake van een herzieningstermijn van 10 jaar. Wanneer de vakantiewoning tijdens deze periode uit de verhuur wordt gehaald of wordt verkocht zonder omzetbelasting, dient een gedeelte van de terug ontvangen omzetbelasting weer terug betaald te worden aan de belastingdienst. Voor elk nog niet verstreken jaar van de herzieningsperiode dient 1/10e van de bij aankoop terugontvangen omzetbelasting te worden terugbetaald.

Ik ga mijn recreatiewoning verhuren, maar hoe krijg in nu de btw terug van de belastingdienst?

De btw van 21% op de aanschaf van de recreatiewoning betaalt u bij passering van de woning (of kavel) bij de notaris. U kunt in hetzelfde kwartaal deze btw weer terug krijgen van de belastingdienst als `ondernemer voor de btw`. Als btw-ondernemer dient u een omzetbelastingnummer aan te vragen bij de Belastingdienst. Voor deze aanvraag kan het formulier “Opgaaf startende ondernemer” worden gedownload op www.belastingdienst. Vervolgens dient bij vraag 6b van het opgaafformulier een omschrijving te worden gegeven van de activiteiten. Hier kan worden ingevuld: het verhuren van een vakantiewoning in het kader van het vakantiebestedingsbedrijf.

Als ik `ondernemer voor de btw` word, moet ik mij dan inschrijven bij de Kamer van Koophandel?

Als particulier eigenaar (natuurlijk persoon) van een (nieuwbouw)recreatiewoning kunt u bij de Belastingdienst een btw-nummer aanvragen. U wordt dan aangemerkt als ‘ondernemer zonder inschrijving Kamer van Koophandel’ en u krijgt een btw nummer toegewezen. Vervolgens kunt u de btw verrekenen in de btw-aangiftes. Dit doet u in principe per kalenderkwartaal, maar kan ook op uw verzoek worden aangepast naar maand- of jaaraangiftes.

De 21% btw op de aanschaf van de recreatiewoning kan ik dus terugkrijgen, maar moet ik dan niet de 9% btw op de ontvangen huur afdragen aan de belastingdienst?

Indien u de vakantiewoning als ondernemer voor de omzetbelasting gaat exploiteren, dient u de inbegrepen omzetbelasting bij de ontvangen huuropbrengst van 9% af te dragen aan de belastingdienst. Daar staat tegenover dat de aan u in rekening gebrachte omzetbelasting over de kosten in aftrek gebracht mag worden. Denk hierbij aan o.a. aanschaf, energiekosten, parkbijdragen en onderhoudskosten. De Kleine ondernemersregeling is per 1 januari 2020 gewijzigd. Vanaf die datum beschouwt de belastingdienst een ondernemer als kleine ondernemer indien zijn omzet in een kalenderjaar niet meer bedraagt dan € 20.000 (zonder aftrek van kosten). De ondernemer kan in dat geval kiezen voor vrijstelling van het gehele verschuldigde bedrag aan omzetbelasting over deze (huur) omzet. Logischerwijs betekent dat dat dat bij deze keuze er geen recht op aftrek van de btw over de kosten bestaat. Bovenstaande geldt alleen voor een in Nederland gevestigde/woonachtige btw-ondernemer.

Als ik mijn recreatiewoning weer te koop zet hoe zit dat dan met de btw?

De recreatiewoning zal altijd exclusief btw weer te koop gezet worden met uitzondering van de volgende situaties:

  • bij aankoop is geen omzetbelasting teruggevraagd van de belastingdienst omdat er sprake was van volledig eigen gebruik;
  • de woning is door de verkoper meer dan 10 jaar beschikbaar gesteld voor verhuur en de herzieningsperiode is verlopen.

In alle andere gevallen zal de kopende partij de btw dus weer moeten voorfinancieren en vervolgens weer terugvragen van de belastingdienst. Er kan in veel gevallen echter een beroep worden gedaan op toepassing van artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting. De kopende partij hoeft de btw dan niet voor te financieren. Parc Estate of uw fiscaal adviseur kan u hier meer over vertellen.

Wat is het verschil tussen kosten koper (k.k.) en vrij op naam (v.o.n.)?

‘Kosten koper’ houdt in dat u niet alleen de koopsom betaalt, maar ook alle wettelijke bijkomende kosten. Het gaat hier om 10,4% overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastrale rechten (ca. € 800,-) en eventueel de kosten voor een hypotheekakte. ‘Vrij op naam’ houdt in dat de 10,4% overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastrale rechten voor rekening van de verkopende partij zijn. U betaalt wel zelf de eventuele kosten voor een hypotheekakte. Bestaande recreatiewoningen woningen staan dus veelal te koop `k.k. exclusief btw` en nieuwbouw recreatiewoningen als `v.o.n. exclusief btw`.

Speelt, naast de omzetbelasting en overdrachtsbelasting, de inkomstenbelasting ook nog een rol bij de aanschaf van een recreatiewoning?

In Nederland wordt de recreatiewoning veelal belast in box 3. De belastingheffing in box 3 wordt bepaald door de bezittingen en schulden per peildatum 1 januari onder te verdelen in drie categorieen met elk een eigen forfaitair rendement : spaartegoeden (1,03%), beleggingen en andere bezittingen (6,04%) en schulden (2,47%). Uw recreatiewoning valt onder beleggingen en bezittingen.  Het berekende rendement, gebaseerd op de categorieen, wordt losgelaten op het saldo van de bezittingen minus de schulden minus het heffingsvrije vermogen ( 57.000 euro en partners 114.000 euro) en dat leidt tot het belastbare inkomen. Over het belastbare inkomen bent u vervolgens 36% belasting verschuldigd. Alle getallen zijn voor 2024.

Is permanente bewoning toegestaan in een recreatiewoning?

Indien verhuur niet verplicht is, de statuten van het park dit toelaten en er geen gemeentelijke verordeningen bestaan die dit verbieden, is het mogelijk om 365 dagen per jaar te recreëren in een recreatiewoning. Echter is het niet mogelijk om op het parkadres ingeschreven te staan bij het Basisregistratie Personen (voorheen GBA) en hier uw hoofdverblijf te hebben.

Kan ik mijn recreatiewoning financieren?

De aanschaf van een recreatiewoning is goed te financieren. Indien u uw woning gaat verhuren is een financiering van 75% van de waarde mogelijk en bij geen verhuur is dat 90%. Wij werken hiervoor samen met Laurens Huisman van uwfinancieringsadviseur.nl (m: 06-19582264). Hij kan u van een passend advies voorzien.

Vergunningen

Elk bouwplan krijgt te maken met een vergunningentraject. Er wordt gekeken of uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan en daarnaast heeft u te maken met vergunningen die de gemeente moet verlenen, zoals milieuvergunningen. Parc Estate heeft veel ervaring met het vergunningentraject voor recreatief vastgoed. U kunt bij ons terecht voor advies over de mogelijkheden van uw bouwplannen. Daarnaast gaan wij namens u in gesprek met gemeenten, eventuele bezwaarprocedures afhandelen en overleggen met de architect. 

Meer informatie

Sluiten

Exploitatie

Beheer

Een kwalitatief, veilig en waardevast recreatiepark dat professioneel beheerd wordt, ligt beter in de markt en is makkelijker verhuurbaar. Omdat de woningen veelal onder een Vereniging Van Eigenaren vallen, is het opstellen van reglementen met betrekking tot het park en onderhoud een vereiste. Om een park op een hoog niveau te houden betalen de eigenaren hiervoor jaarlijkse parkkosten. 

Juridische structuur

Er zijn verschillende juridische structuren mogelijk om uw belangen als eigenaar te behartigen. Wij zijn op dit gebied altijd up-to-date en adviseren u graag.

Verhuur

Locatie, omvang, doelgroep en sfeer zijn bepalende factoren bij de keuze voor een verhuurder. Er zijn veel organisaties actief in de recreatieve sector, maar welke partij past bij uw project? Een juiste keuze waarborgt de kwaliteit van de gastbeleving en daarmee het rendement van uw bezit. Vraag ons gerust om advies. 

Inrichting

Kies voor het materiaalgebruik, de sfeer en de inrichting die past bij uw doelgroep. Dat draagt bij aan meer verhuur en vaak ook snellere verkoop. Bij de meeste professionele verhuurders is het afnemen van een pakket overigens verplicht.

Meer informatie

Sluiten

Realisatie

Bouw

Geeft de aannemer u de juiste aanneemsom? Heeft de aannemer alle aspecten uit de technische omschrijving meegenomen zodat u niet voor meerwerk komt te staan?

Voordat u een aannemer opdracht geeft om te gaan bouwen, is het belangrijk te weten wát u wilt (en mag) bouwen. Wat is uw doelgroep? Hoe is de marktsituatie? Welke aannemer past het beste bij uw project? Zijn er beperkende factoren waar u rekening mee moet houden? Op al deze punten en meer kunnen wij u begeleiden en adviseren. 

Branding & positionering

Een eigen identiteit maakt een park uniek en onderscheidend van andere parken. Daarnaast speelt ook het bereiken van de juiste doelgroep een rol voor een succesvolle verkoop. Een specifieke doelgroep vraagt om een specifieke branding en positionering. Een stap die nog wel eens wordt overgeslagen, maar het verschil kan maken tussen niet en wel verkopen van de recreatiewoningen. Samen kunnen we een strategie ontwikkelen voor het succesvol in de markt zetten én verkopen van uw project.

Verkoop

Wilt u de grond en/of woningen verkopen? Het netwerk van Parc Estate staat u ter beschikking. Een breed netwerk; van particuliere kopers die willen genieten van een tweede huis, tot grote investeerders. 

Meer informatie

Sluiten

Aanmelden Plus Deal

Annuleren

Contact opnemen

Annuleren

Aanmelden voor nieuwsbrief

Annuleren

Brochure aanvragen

Annuleren